Hospital AdministrationPhoto Name Designation Email Phone
Dr. R. M. Jitia Medical Superintendent cdmo.health.valsad@gmail.com +91 9978905365,
+91 9978905348,
(02632) 251744
Dr. J. K. Patel I/c Administrative Officer civilhospital.valsad@gmail.com +91 9978905354,
(02632) 251744
Dr. Prital J. Ghetia Assistant Hospital Administrator aha.health.valsad@gmail.com +91 9978905370,
(02632) 252520
Dr. Pravinbhai B. Chaudhari Resident Medical Officer (RMO) drpbchaudhari@gmail.com +91 9978905380
Hema J. Anandpara I/c Nursing Superintendent gmersmcvalsad@gmail.com +91 9978905375